Thursday, September 23, 2010

DAYSY стандартаар бүтээх номын нэрс

Төслийн хугацаанд буюу 2011 оны 5-р сарын 1 өдрөөс өмнө DAISY болгож бүтээх номуудын жагсаалт:

28.7  Х 828*
    Хүний биеийн бүтэц зүйн лекц
      УБ.: АУИС-ийн хэвлэх, 2004.-

36.99  Н 294*
Нарангэрэл С.
    Шинэ технологи үйлдвэрлэлд
      УБ.: Х Пресс, 2006.-
    Summary: Энэ ном нь 250 гаруй хоолны жор,технологийг багтаасан,дээрх хоолнуудын бэлэн болсон байдлыг өнгөт зургаар харуулсан нь үйлдвэрлэгчдэд хоолны тухай бүрэн мэдээлэл олж авахад нь тус нэмэр болно.

63.3/0/  Д 893
Болдбаатар Ж.
    Дэлхий дахины түүх : Боть 1. нэн эртнээс 18-р зууны дунд үе
      УБ.: Адмон, 2002.-
    Summary: Энэ ном нь дэлхий дахины түүхийн нэн эртнээс ХҮШ зууны дунд үеийг багтаан хураангуйлсан сонирхолтой бүтээл болно.

63.3/0/  Д 893
Болдбаатар Ж.
    Дэлхий дахины түүх : Боть 2. 18-р зууны дунд үеэс эдүгээ хүртэл
      УБ.: Адмон, 2002
    Summary: Энэ ном нь дэлхий дахины түүхийн 20-р зууны түүх юм.

63.3/5Мон/  М 692*
Болдбаатар Ж.
    Монгол улсын түүх : Түүх, онол - арга зүйн асуудлууд
      УБ.: Соёмбо принтинг, 2006
    Summary: Энэхүү номонд монгол улсын түүхийг онол-арга зүйн талаас гүнзгий тусгасан бөгөөд нэр томъёоны товч тайлал хийж хавсаргасан байна.

82.3/5Мон/-6 Ж 249*
Дамдинсүрэн Ц.
    Жангар
      УБ.: УХХЭХ, 1963.-

84 / 2Орос/-44 Б-717
Булгаков М.А.
    Мастер, Маргарита хоёр
      УБ, 1998.-

84 / 5Мон/-44 Э 94*
Соёлзул Ш.
    Эх зохиолын дээжис : дэвтэр 1
      УБ.: Бит пресс, 2004
    Summary: Ахлах ангийн сурагчдад зориулав

84/5Мон/-44  Э 94*
Соёлзул Ш.
    Эх зохиолын дээжис : дэвтэр 2
      УБ.: Бит пресс, 2005
    Summary: Ахлах ангийнхан болон уран зохиолын хичээлийг заадаг багш нарт зориулав.

87.7  С 265*
Смайлс Самуэл.
    Өөртөө туслах ухаан
      УБ, 2001
    Summary: Хүн яаж хичээх, яаж ажиллавал өөрийгөө эзэмдэж, хүссэн үр дүндээ хүрдэг талаар энэ номд гайхамшигтай бодомжууд хэлж эерэг жишээ баримтуудаар нотолжээ.

Анхтуяа Д.
    Компьютер хэрэглэгчдийн гарын авлага.
УБ.: Сэлэнгэ пресс, 2008.- 274х.

Санхүүгийн хөтөч : иргэдэд зориулсан гарын авлага.- УБ.: BCI.- 2010,- 177х.
    Энэ гарын авлага нь иргэдэд санхүүгийн зах зээлд оролцох, хувийн санхүүгээ арвижуулах, санхүүгийн хувьд аливаа эрсдэлтэй алхам хийхээс зайлсхийхэд хэрэг болох мэдлэг мэдээллийг агуулсан болно.
Мөнхтуул Т., Батхишиг Э.
      Массажын сургалтын гарын авлага.- УБ., 2010.

37.27  А 833
Астафьев В.И.
     Ахуй амьдралд тусламж.- УБ.: УХГ, 1983.- 255х.

No comments:

Post a Comment