Tuesday, January 11, 2011

DVD Cover is ready

Our project is continuing well.
DVD Cover is printed by us, and we are preparing 150 DVD with Mongolian DAISY titles.Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн
 
DAISY Ярьдаг номын төв
Daisy ярьдаг номЫН DVD. Volume 1
“Эх зохиолын дээжис” 1 боть.  Ш.Соёлзул
249 хуудас, 185 гарчиг,  9 цаг 39 мин 38 сек

“Эх зохиолын дээжис” 2 боть.  Ш.Соёлзул
394 хуудас, 223 гарчиг,  19 цаг 43 мин 5 сек

 “Өөртөө туслах ухаан”.  Смайлс Самуэл
140 хуудас, 134 гарчиг,   6 цаг 38 мин 10 сек

 “Жангар”.  Ц.Дамдинсүрэн
260 хуудас,  28 гарчиг,  6 цаг 19 мин 30 сек

“Шинэ технологи үйлдвэрлэлд”.  С.Нарангэрэл 125 хуудас, 257 гарчиг,  5 цаг 3 мин 34 сек

 “Санхүүгийн хөтөч”. Нээлттэй Нийгэм Форум
158 хуудас, 117 гарчиг,  5 цаг 52 мин 34 сек
 
“Мастер Маргарита хоёр”. М.А.Булгаков
410 хуудас, 72 гарчиг,  16 цаг 52 мин 51 сек

“Япон массажын гарын авлага”.  Т.Мөнхтуул
86 хуудас, 119 гарчиг, 3 цаг 52 мин 18 сек

“Дэлхий дахины түүх” 1 боть.
263 хуудас, 119 гарчиг, 9 цаг 57 мин 0 сек

 “Дэлхий дахины түүх” 2 боть.
 504 хуудас, 128 гарчиг,  21 цаг 59 мин 45 сек

 “Хүний биеийн бүтэц зүйн лекц”.
219 хуудас, 56 гарчиг,  13 цаг 57 мин 22 сек

 “Монгол улсын түүх”.
453 хуудас,  56 гарчиг,  18 цаг 23 мин 5 сек
   2011 оны 1-р сарын 11     Дотор талыг уншина ууД. Нацагдоржын нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн DAISY Тоон Ярьдаг Номын Төв


DAISY ярьдаг номын зохиогчийн эрх
Энэхүү бүтээлийг Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг ашиглах тухай Зургадугаар бүлгийн  Зохиогчийн эрхийн зөрчилд тооцохгүй байх онцгой нөхцөлүүдийг заасан 24-р зүйлийн 24.2.1-р заалтад зааснаар ашиг олох зорилгогүйгээр, мөн хуулийн 24.1.7-р заалтыг үндэслэн хараа болон сонсголын согогтой хүмүүсийн хэрэгцээнд  зориулж, Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд нийцүүлэн бүтээв.
Мөн Олон улсын номын сангийн холбооны Оюуны өмчийн эрхийн тухай  байр суурийг баримталж, Хараагүй, хэлгүй, болон суралцах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ялгаварлан гадуурхахын эсрэг, тэдэнд зориулан оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийн форматыг өөрчлөх зэргээр хүртээлтэй болгох нь зохиогчийн эрхийг зөрчих зөрчилд тооцох ёсгүй гэснийг мөрдлөг болгов.

DAISY номыг ашиглах  нөхцөл
1.           DAISY ярьдаг номын төв болон орон нутгийн салбаруудын уншигч үйлчлүүлэгчдэд DAISY номыг DAISY ном тоглуулагч төхөөрөмж дээр хувилан сонсох эрхийг олгов.
2.           Хараагүй хүмүүст зориулагдсан  DAISY ном тоглуулагч программ болон дэлгэц уншигч программын орчинд DAISY номыг компьютер дээр ашиглах эрхийг олгов.
3.           Бусад бүх эрх Д. Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн DAISY студид хамаарагдана.

Хотын нийтийн төв номын сангийн дэд захирал, төслийн зохицуулагч Ч.Алтанцэцэг. Утас: 70115705, 98995293
Брайль ба Ярьдаг номын төвийн номын санч П.Оюунбаяр. Утас: 99167079, ДЭЙЗИ цахим номын мэргэжилтэн М.Цэнгэл 98884466

No comments:

Post a Comment